Verified [Verified] denotes information that has been published with confirmation of its owing parties.

ซากปราสาท Hachigata

ผู้ที่ชื่นชอบประวัติศาสตร์ห้ามพลาด! ชมร่องรอยปราสาทสมัยเซ็งโงะกุที่ไม่เคยพ่ายแพ้และโด่ดเด่นแห่งภูมิภาคคันโต

Last update :

ในอดีตปราสาทแห่งนี้ตั้งอยู่บนหน้าผา ล้อมรอบด้วยแม่น้ำ Arakawa และแม่น้ำ Fukasawagawa ในเมือง Yorii จังหวัด Saitama ก่อสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1476 โดย Nagao Kageharu ข้ารับใช้ของ Yamanouchi-Uesugi เจ้าผู้ปกครองแห่งภูมิภาคคันโต

เนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้เป็นเส้นทางสัญจรที่สำคัญเชื่อมระหว่างภูมิภาค Jyosyu กับ ภูมิภาค Shinsyu จึงเป็นทำเลที่ดีในการสร้างปราสาทบนหน้าผาและมีแม่น้ำล้อมรอบเหมือนเป็นปราการป้องกันโดยธรรมชาติ ซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่แข็งแกร่ง แม้ว่าซามูไรที่เก่งกาจมีชื่อเสียงอย่าง Takeda Shingen และ Uesugi Kenshin ก็ยังพ่ายแพ้ จึงทำให้ปราสาทสมัยเซ็งโงะกุที่มีความยิ่งใหญ่ระดับภูมิภาคคันโตแห่งนี้ เป็น 1 ใน 100 ปราสาทที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น

ปัจจุบันได้อนุรักษ์พื้นที่ให้เป็น 「สวนสาธารณะ Hachigata Castle Park」 แม้จะมีบางส่วนได้รับการบูรณะปรับปรุงใหม่ เช่น กำแพงหิน・ประตู・บันได・บ่อน้ำ แต่ยังคงมีร่องรอยในอดีตหลงเหลืออยู่มาก เช่น คูน้ำ・กำแพงดิน พื้นที่แห่งนี้จึงถูกเรียกว่าซากปราสาท ที่ยังสัมผัสได้ถึงประวัติศาสตร์สมัยเซ็งโงะกุได้เป็นอย่างดี

ภายในพื้นที่มีพิพิธภัณฑ์ 「Hachigata Castle Museum」 ที่ให้เรียนรู้และสัมผัสประวัติศาสตร์ความเป็นมาของปราสาท Hachigata จากรูปภาพที่จัดแสดงไว้ โดยเฉพาะแบบจำลองปราสาท Hachigata ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้มีความละเอียดมากยิ่งขึ้น และมีการอธิบายจากไกด์แนะนำสถานที่ให้ (ฟรี, จองล่วงหน้า)

จุดเด่น

 • ซากปราสาทที่มีความยิ่งใหญ่ระดับภูมิภาคคันโต
 • 1 ใน 100 ปราสาทที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น
 • คูน้ำ・กำแพงดิน ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่ยังคงหลงเหลือ ให้สัมผัสได้ถึงสมัยเซ็งโงะกุในอดีต
 • พิพิธภัณฑ์ 「Hachigata Castle Museum」 ที่ให้เรียนรู้และสัมผัสประวัติศาสตร์ความเป็นมาของปราสาท Hachigata จากรูปภาพที่จัดแสดงไว้
 • จุดที่สำคัญ คือ แบบจำลองปราสาท Hachigata ที่ได้รับการปรับปรุงให้มีความละเอียดมากยิ่งขึ้น

Photos

 • ทัศนียภาพมุมสูงของปราสาท Hachigata

  ทัศนียภาพมุมสูงของปราสาท Hachigata

 • คูน้ำ・กำแพงดิน

  คูน้ำ・กำแพงดิน

 • Hachigata Castle Museum

  Hachigata Castle Museum

 • แบบจำลองที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ Hachigata Castle Museum

  แบบจำลองที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ Hachigata Castle Museum

 • แม่น้ำ Arakawa และกำแพงรอบปราสาท Hachigata

  แม่น้ำ Arakawa และกำแพงรอบปราสาท Hachigata

 • ประตูที่ได้รับการบูรณะใหม่

  ประตูที่ได้รับการบูรณะใหม่

Reviews

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อสถานที่ภาษาญี่ปุ่น
鉢形城跡
Hachigatajyo ato (ซากปราสาท Hachigata)
รหัสไปรษณีย์
369-1224
สถานที่ตั้ง
2496-2 Hachigata, Yorii-machi, Saitama (Hachigata Castle Museum)
เบอร์โทรศัพท์
048-586-0315 (Hachigata Castle Museum)
ค่าเข้าชม
< Hachigata Castle Park> เข้าฟรี, <Hachigata Castle Museum> ผู้ใหญ่ 200 เยน, นักเรียนชั้นม.ปลาย・นักศึกษา 100 เยน
※อายุ 70 ปีขึ้นไป・ต่ำกว่าชั้นม.3 เข้าฟรี
วันหยุด
< Hachigata Castle Park > ไม่มีวันหยุด, <Hachigata Castle Museum> วันจันทร์ (หากตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์จะหยุดทำการในวันถัดไป), วันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่
เวลาเปิด-ปิด
9:30-16:30 น. (Hachigata Castle Museum) เข้าชมได้จนถึง 16:00 น.
การเดินทาง
เดินจาก 「สถานี Yorii」รถไฟฟ้าสาย Chichibu หรือ รถไฟฟ้าสาย Tojo ของ Tobu หรือ
รถไฟฟ้าสาย Hachikō ของ JR ประมาณ 25 นาที
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ (ภาษาญี่ปุ่น)