Official

บ้านตระกูลฮิโคะเบะ (The Hikobe Family Manor)

อยากสำรวจให้ละเอียดทุกซอกทุกมุมเลย บ้านของตระกูลผู้ยิ่งใหญ่ที่ได้รับความเคารพมาแต่ครั้งสมัยมุโระมะชิ (ปี 1336-1573)

สถานที่ที่มีชื่อเสียง

บ้านโบราณขนาดใหญ่ที่สร้างโดยฮิโคะเบะ โนะบุคัทสึ ผู้สืบเชื้อสายมาจากเจ้าชายทะเคะชิ พระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระจักรพรรดิเท็นมุ พระจักรพรรดิองค์ที่ 40 ของประเทศญี่ปุ่น อาคารสิ่งปลูกสร้างทางประวัติศาสตร์แห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของจังหวัดกุมมะในนามบ้านฮิโคะเบะ (Hikobe Mansion) เมื่อปี 1976 จากนั้นในปี 1992 จึงได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมทรงคุณค่าแห่งชาติในนาม บ้านตระกูลฮิโคะเบะ (The Hikobe Family Manor)

ว่ากันว่าโนะบุคัทสึผู้ทำหน้าที่เป็นเสนาบดีให้กับรัฐบาลโชกุนตระกุลอะชิคะงะได้ออกมาตั้งบ้านนี้ขึ้นในปี 1561 ให้ห่างออกมาเล็กน้อยจากเขตตัวเมืองคิริว จากนั้นเป็นต้นมาผู้นำตระกูลฮิโคะเบะก็สืบทอดบ้านหลังนี้กันมารุ่นต่อรุ่น ปกป้องบ้านหลังนี้ผ่านกาลเวลามาอย่างเรียบง่ายและใช้งานจริง แต่มีความสำคัญในฐานะพื้นที่ของนักรบยุคกลางสืบมา

อาคารหลักที่ยืนยงสะท้อนสถาปัตยกรรมโบราณจากช่วงเวลาในอดีตซึ่งมีไม่กี่แห่งในภูมิภาคคันโต
อาคารหลักที่ยืนยงสะท้อนสถาปัตยกรรมโบราณจากช่วงเวลาในอดีตซึ่งมีไม่กี่แห่งในภูมิภาคคันโต

บนพื้นที่กว้างขวางกว่า 2 หมื่นตารางเมตร บริเวณเกือบใจกลางมีสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ตั้งเรียงรายกันไป ทั้งซุ้มประตูใหญ่ อาคารหลัก เรือนพัก โรงเก็บเอกสาร และยุ้งฉาง โดยที่ทั้งหมดยังอยู่ในสภาพที่ดี ตัวอาคารหลักนั้นคาดการณ์กันว่าสร้างเมื่อต้นสมัยเอะโดะ (ราวช่วงปี 1501-1600) มีรูปแบบเป็นอาคารทรงจั่วมุงหลังคาด้วยหญ้า ซึ่งมีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมอย่างสูงเพราะเป็นอาคารลักษณะนี้ที่เก่าแก่เพียงไม่กี่แห่งของภูมิภาคคันโต ส่วนสวนของบ้านจัดเป็นสวนสระน้ำพุแบบมุโระมะชิที่ประกอบด้วย น้ำ สะพานหิน คูน้ำ สระน้ำ และก้อนหินใหญ่ ให้กลิ่นอายวัฒนธรรมญี่ปุ่นชั้นสูงอย่างสง่างามยิ่ง นอกจากนั้นที่มุมหนึ่งของบริเวณยังเป็นป่าไผ่งดงามที่แผ่ตัวไปยังด้านหลังและมีศาลเจ้าประจำบ้านเล็ก ๆ กระจายกันอยู่หลายหลัง เช่น ศาลทะเคะกะโอะคะฮะชิมังกู ศาลอินะริ และศาลเบ็นไซเท็น เป็นต้น ซึ่งไผ่จากป่านี้นั้นกาลครั้งหนึ่งได้ถูกมอบให้กับโตะกุกะวะ อิเอะยะสุ เพื่อใช้ในสงครามเซะกิกะฮะระอีกด้วย และนั่นสร้างความยินดีให้กับเขาเป็นอย่างมาก

ซุ้มประตูใหญ่ที่ว่ากันว่าสร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางสมัยเอะโดะ (ช่วงปี 1716-1829)
ซุ้มประตูใหญ่ที่ว่ากันว่าสร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางสมัยเอะโดะ (ช่วงปี 1716-1829)

ตระกูลฮิโคะเบะทำธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตสิ่งทอมาช้านาน จนเมื่อปี 1820 ฮิโคะเบะ โกะเฮ ก็ได้สร้างสรรค์ผ้าคุโระจุซุ ซึ่งเป็นผ้าขึ้นชื่อของคิริวได้เป็นผลสำเร็จ จากนั้นในสมัยเมจิ (ตั้งแต่ปี 1868) เป็นต้นมาก็ได้ทำอุตสาหกรรมสิ่งทออย่างเต็มตัว มีการขยายกิจการขึ้นมาก ภายในบริเวณบ้านก็มีการสร้างโรงงานทอผ้า โรงย้อม และที่พักคนงานหญิงขึ้นเพิ่มเติม นั่นเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอของเมืองคิริวแห่งนี้อีกด้วย

เรือนพักที่ตั้งอยู่ด้านข้างซุ้มประตูใหญ่ เรียกว่า "ฟุยุซุมิ: เรือนพักฤดูหนาว"
เรือนพักที่ตั้งอยู่ด้านข้างซุ้มประตูใหญ่ เรียกว่า "ฟุยุซุมิ: เรือนพักฤดูหนาว"

ในบ้านตระกูลฮิโคะเบะแห่งนี้ ผู้มาเยือนจะสามารถพบได้ทั้งอุปกรณ์และที่อยู่อาศัยจากสมัยเริ่มก่อตั้งธุรกิจสิ่งทอ ทั้งยังสัมผัสได้ถึงวิถีชีวิตจากยุคกลางของญี่ปุ่นอย่างชัดเจน นี่จะเป็นประสบการณ์ที่หาได้ยากจากที่อื่นอย่างแน่นอน

Photos

  • อาคารหลักที่ยืนยงสะท้อนสถาปัตยกรรมโบราณจากช่วงเวลาในอดีตซึ่งมีไม่กี่แห่งในภูมิภาคคันโต

    อาคารหลักที่ยืนยงสะท้อนสถาปัตยกรรมโบราณจากช่วงเวลาในอดีตซึ่งมีไม่กี่แห่งในภูมิภาคคันโต

  • ซุ้มประตูใหญ่ที่ว่ากันว่าสร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางสมัยเอะโดะ (ช่วงปี 1716-1829)

    ซุ้มประตูใหญ่ที่ว่ากันว่าสร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางสมัยเอะโดะ (ช่วงปี 1716-1829)

  • เรือนพักที่ตั้งอยู่ด้านข้างซุ้มประตูใหญ่ เรียกว่า "ฟุยุซุมิ: เรือนพักฤดูหนาว"

    เรือนพักที่ตั้งอยู่ด้านข้างซุ้มประตูใหญ่ เรียกว่า "ฟุยุซุมิ: เรือนพักฤดูหนาว"

Reviews

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่
6-877 Hirosawacho, Kiryu City, Gunma
หมายเลขโทรศัพท์
0277-52-6596
เวลาทำการ
10:00 น. ถึง 16:00 น.
※เปิดทำการเฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
วันหยุดปกติ
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (หากนัดหมายจองเข้าชมล่วงหน้าสามารถเปิดให้เข้าชมได้)
ค่าเข้า
ผู้ใหญ่ 500 เยน
การชำระเงิน
เงินสดเท่านั้น
การเดินทาง
โดยรถโดยสารประจำทาง 18 นาทีจากสถานี Kiryu รถไฟ JR สาย Ryomo หรือรถโดยสารประจำทาง 26 นาที จากสถานี Shin Kiryu ของรถไฟเอกชน Tobu Kiryu
เวปไซต์ทางการ
เวปไซต์ทางการ (ภาษาอังกฤษ)